close× Call Us 08-15347828 , 08-67374820

 

           ในวงการอุตสาหกรรมท่อ PVC เรามักจะรู้จักแต่ท่อพีวีซี สีฟ้า แต่จริงๆ แล้ว ลักษณะการใช้งานของท่อพีวีซี สีฟ้า ไม่อาจครอบคลุมงานอื่นๆ เช่น งานท่อร้อยสายไฟ งานระบบระบายน้ำเสีย เพราะท่อ PVC สีฟ้า ถูกผลิตขึ้นมาให้มีลักษณะแข็งแรง ทนต่อความดันน้ำ ทั้งภายในและภายนอก แต่มีข้อห้ามในการใช้ท่อพีวีซี สีฟ้า คือ ห้ามตากแดด เนื่องจาก คุณสมบัติของท่อพีวีซี สีฟ้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนแรงดันน้ำ แต่ไม่ทนต่อความร้อน ทั้งภายในและภายนอก จึงไม่ควรเดินท่อพีวีซี สีฟ้า ภายนอกอาคาร ซึ่งจะทำให้ข้อต่อแตกร้าวได้ง่าย  ทำให้น้ำรั่วซึม ในที่สุดก็จะเกิดชำรุด เสียหาย  ท่อพีวีซี สีฟ้า จึงเหมาะสมสำหรับกิจการประปาโดยเฉพาะ ถ้าหากจำเป็นจะต้องเดินท่อพีวีซีภายนอกอาคาร ควรใช้ท่อพีวีซี สีเหลือง ซึ่งถูกผลิตมาเพื่อให้ทนแดด ทนความร้อน เนื่องจากท่อ PVCสีเหลือง เป็นท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า ใช้เดินท่อร้อยสายไฟ มีความยืดหยุ่น และสามารถดัดโค้งงอไปตามพื้นที่ภายในอาคารได้ง่าย และสวยงาม ส่วนท่อ PVCสีเทา นั้น ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจการเกษตร เป็นท่อที่ใช้เดินไปตามแปลงผัก ใช้เจาะเพื่อปล่อยน้ำรดต้นไม้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน นอกจากนี้ ท่อพีวีซี สีเทา  ยังผลิตมาเพื่อใช้ในงานระบายน้ำเสีย เนื่องจากมีราคาถูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อพีวีซี แต่ละชนิดด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ท่อพีวีซี ควรขอรับคำปรึกษาจากบริษัทผู้ผลิต จำหน่าย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เช็คราคา และคำนวณขนาดที่จะต้องใช้ให้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแนะนำประเภทของท่อพีวีซีให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดเป็นสำคัญ

โพสเมื่อ : 18-12-15 10:54:23