close× Call Us 08-15347828 , 08-67374820

ท่อ HDPEได้ถูกผลิตขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท

เป็นท่อที่ทนความร้อนสูง ซึ่งสามารถเดินท่อภายนอกได้ด้วย แต่ถึงแม้ว่าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายสิบปี แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะเดินท่อ PEเปลือยๆ โดยปล่อยให้แสงแดดเผาอยู่เป็นเวลานาน ตลอดทั้งวัน ถึงจะผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม ก็คงจะทำให้อายุการใช้งานลดน้อยลงไป
โพสเมื่อ : 27-08-14 08:02:33

อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมาก ก็คือ ท่อ HDPE ไฟฟ้า

มีคุณสมบัติที่ดีมาก สามารถทนแรงกด กระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวสูง เนื้อท่อไม่แตกร้าว เมื่อทำการรร้อยสายไฟเสร็จเรียบร้อย และฝังท่อพีอีลงใต้ดินแล้ว เมื่อมีการกลบทับ บดอัดจนพื้นผิวข้างบนเรียบร้อยดี ตัวท่อ PE จะไม่เกิดการแตกร้าว ต่อให้ถนนทรุดตัวลง หรือถูกกดทับอยู่เป็นเวลานานก็ตาม นอกจากคุณสมบัติที่ดีแล้ว ท่อ HDPE ยังมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี หรือกว่านั้น เรียกได้ว่า ใช้กันจนลืม จนกว่าจะมีการขยายท่อร้อยสายใหม่ เนื่องจากความเจริญของเมืองขยายตัวมากขึ้น การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าก็จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ในวงการอุตสาหกรรมไฟฟ้า การใช้ท่อ HDPE ไฟฟ้า จำเป็นต้องเลือกวัสดุหุ้มสายไฟฟ้าที่มีความทนทาน และยืดหยุ่นตัวเองสูง สามารถโค้ง ดัด ให้งอ ได้ตามแบบที่ก่อสร้าง ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้นก่อนเลือกซื้อท่อ HDPE ไฟฟ้า ควรปรึกษาบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ รับประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าได้
โพสเมื่อ : 08-07-14 15:57:17

กว่าจะมาเป็น ท่อน้ำประปา ท่อพีวีซี PVC ท่อพีอี PE จนถึงปัจจุบัน

เมื่อครั้งโบราณหลายร้อยปีที่แล้วมาได้มีการริเริ่มการใช้ระบบประปาพร้อมพัฒนาการใช้ต่อเนื่องตามความต้องการของประชาชน เรื่องน้ำนั้นเป็นปัจจัยต้นๆสำคัญต่อการดำรงชีพอุปโภค บริโภค ทางด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่ น้ำเป็นปัจจัยใจที่หนึ่งของการดำรงค์ชีวิตจะขอใช้คำว่า"ขาดอาหาร7วันไม่ตายแต่ขาดน้ำ7วันโอกาสตายแน่ๆ" ย้อนกลับไปประเทศไทยเมื่อหลายร้อยปียุคสมัยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้มีการริเริ่มนำระบบประปามาใช้โดยการน้ำดินมาเผาเพื่อทำท่อส่งน้ำเป็นระทางหลายๆกิโลเมตรเพื่อนำไปใช้ในเมืองให้ชุมชนเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประเทศไทยหรือสยามสมัยนั้นพลเมืองอยู่กระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่งในแต่ละพื้นที่การคมนาคมก็ไม่สะดวกการเดินทางก็ใช้วิธีเดินเท้าลัดเลาะตามป่าเขา สะดวกที่สุดก็คือใช้สัตว์เป็นพาหนะเช่น ช้างม้า วัวควาย อื่นๆมากมาย การหาทำเลที่ตั้งที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะหาใกล้ตามแหล่งธรรมชาติต่างๆเช่นห้วย หนอง คลอง บึง หรือตามแหล่งต้นน้ำลำธาร แล้วแต่ธรรมชาติท่านจะกำหนด กาลเวลาก็ได้ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน สรุปคือน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วพอจะจำความกันได้สมัยปู่ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ของเราได้เคยเล่าเรื่่องให้ฟังว่าได้สร้างบ้านบ้านใกล้ภูเขาแต่ไกลแหล่งน้ำ สภาพทั่วๆไปเป็นป่าเขาและสัตว์ป่านาๆชนิดห่างไกลไฟฟ้า แล้วนำไม้ไผ่มาผ่าครึ่งแล้วมาทำเป็นร่องๆแล้วลำเลียงน้ำไปใช้ในบ้าน บางสถานที่ได้ขุดร่องเล็กๆร่องนำน้ำเข้าไปใช้ในการเกษตรเพื่อใช้สอยในครัวเรือน โดยปกติธรรมชาติของคนนั้นจะรักตัว กลัวตาย รักสุข เกลียดทุกข์ เห็นแก่ตัว(ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำโลก) ก็ได้เกิดสังคม,ชุมชนจะเรียกว่า"หมู่บ้าน"ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในสมัยแรกๆที่คนได้มารวมตัวกัน มีการจัดระเบียบโดยมีผู้นำหมู่บ้าน กาลเวลาได้ล่วงเลยมาเป็น ขนาดของชุมชนได้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น ชุมชนตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ทวีป และชุมชนโลก ชุมชนเล็กหรือใหญ่อย่างไรแต่พื้นฐานการดำรงชีพก็เหมือนกันทุประการ ความเป็นอนิจจัง(ไม่เทียง) ย้อนกลับมาที่ระบบการส่งน้ำคร่าวๆตั้งแต่จุดร่องน้ำ ขุดคลอง ไม้ไผ่ส่งน้ำ ท่อดินเผาส่งน้ำ ท่อปูนส่งน้ำ ท่อเหล็กส่งน้ำ จนถึง ท่อส่งน้ำ ท่อพีวีซี ท่อ PVC ท่อพีอี ท่อ PE ท่อ LDPE ท่อ HDPE การพัฒนาในเรื่องของท่อน้ำประปาพีวีซี pvc และท่อน้ำประปาพีอี PE มีกว่าปรับปรุงอย่างมาก ถ้านึกถึงว่าร่างกายคนเราคือจังหวัดๆหนึ่ง ร่างกายน้ันประกอบด้วยเส้นเลือดมากมายเพื่อนำเลือดไปหล่อเลี้ยงทั่งร่างกายทั้งเลือดแดง,เลือดดำ(นำมาฟอกไปใช้ในร่างกายใหม่)เส้นเลือดต่างก็เปรียบเหมือนกับ"ท่อพีวีซี PVC ท่อพีอี PE" ฉะนั้นเช่นกันประชากรก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้"ท่อพีวีซี PVC ท่อพีอี PE"ในการลำเลียงน้ำเช่นกัน จุดมุ่งหมายก็คือการนำน้ำมาใช้อุปโภค บริโภค สุดท้ายนี้ก็สรุปได้ว่าความเป็นอนิจจัง(ไม่เที่ยง)ก็รอเราอยู่ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็เป็นไปตามยุคสมัย
โพสเมื่อ : 08-07-14 15:56:43

คาถาพ้นเคราะห์ คาถาพ้นทุกข์

ทำดีอย่าทำชั่ว เพราะทำอย่างไรรับผลอย่างที่ทำทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ระลึกว่าถ้าผลกรรมเก่ามาแสดงผลแต่ภายหลังจงน้อมรับเพราะว่าเราทำไว้เมื่ออดีต"หนีไม่พ้น"กรรมอดีตแก้ไม่ได้แต่กรรมในอนาคต"จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว" เราเป็นผู้เลือกเองทำเอง
โพสเมื่อ : 08-07-14 15:56:31

ธรรมะเมื่อ 2500 ปี ครั้งพุทธกาล จนถึง ปัจจุบัน

หลักธรรมของพระพุทธเจ้ายังใช้เหมือนเดิมเพียงแต่ผู้คนไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติ เพราะกิเลสครอบงำ ครูก็สอนอย่างไม่รู้เปรียบเทียบคนตาบอดจูงคนตาบอด ทำเรื่อง่ายให้เป็นเรื่องยาก แล้วจะพบกับความเป็นปกติจิตได้อย่างไร ผู้มีปัญญานั้นคือผู้ใช้ชีวิตอย่างสงบ พอเพียง มีคุณธรรม เมตตาธรรม ปิยะวาจาถูกต้อง ไม่เห็นแก่ตัว รักษาศีล ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ถ้าผู้ใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวมีแต่ความหายนะในชีวิตไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลย หน้าที่ในการเป็นผู้นำในครอบครัวของเราดีที่สุดแล้วหรือยังถ้ายังจงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วไปเป็นผู้นำในองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถือว่าเรายังทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง หน้าที่ทางธรรมชาติ พ่อ แม่ ลูก หมอ นักกฏหมาย หิน ดิน ทราย อื่นๆนมากมาย เราทำหน้าที่เราให้ถูกต้อง ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้กติกาฟ้าดิน
โพสเมื่อ : 08-07-14 15:56:20
Displaying 1 to 10 (of 100 posts)