บริษัท บีเอสซีไพพ์อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อรับผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ระบบน้ำประปา อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ที่ได้รับมาตรฐานทั้งทางด้านสินค้าและบริการอย่างดีเยี่ยม มีเป้าหมายที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ปรึกษาหาทางออกพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่อประปา การต่อเติมประปา

ราคากลาง ท่อพีวีซี ท่อ PVC สีฟ้า สีเหลือง สีเทา ทุกขนาด

ยังไม่ได้ลดราคา สอบถามส่วนลด 

โทร 0815347828 0867374820